Nokia 6310 - SÄKERHETSINFORMATION

background image

SÄKERHETSINFORMATION

Läs igenom dessa enkla regler. Att bryta mot reglerna kan vara farligt eller olagligt. Mer detaljerad information finns
i den här handboken.

Slå inte på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller
fara.

TRAFIKSÄKERHETEN KOMMER I FÖRSTA HAND

Använd inte en handhållen mobiltelefon när du kör.

STÖRNINGAR

Alla mobiltelefoner kan drabbas av störningar som kan påverka dess prestanda.

STÄNG AV TELEFONEN PÅ SJUKHUS

Följ alla föreskrifter och regler. Stäng av telefonen när du befinner dig i närheten av medicinsk
utrustning.

STÄNG AV TELEFONEN I FLYGPLAN

Trådlösa apparater kan orsaka störningar i flygplan.

STÄNG AV TELEFONEN PÅ BENSINSTATIONER

Använd inte mobiltelefon vid bensinstationer. Använd den inte nära bränsle och kemikalier.

STÄNG AV TELEFONEN VID SPRÄNGNING

Använd inte telefonen under sprängning. Lägg märke till restriktioner och följ alla föreskrifter och
regler.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

S

Ä

K

E

R

H

E

TSI

N

F

OR

M

A

TI

ON

10

ANVÄND TELEFONEN PÅ RÄTT SÄTT

Använd bara i normal position. Vidrör inte antennen i onödan.

KVALIFICERAD SERVICE

Installation eller reparation av telefonutrustning får endast utföras av kvalificerad personal.

TILLBEHÖR OCH BATTERIER

Använd bara godkända tillbehör och batterier. Anslut inte inkompatibla produkter.

VATTENTÄTHET

Telefonen är inte vattentät Skydda den mot fukt.

SÄKERHETSKOPIOR

Kom ihåg att göra säkerhetskopior av alla viktiga data.

ANSLUTA TILL ANDRA ENHETER

Innan du ansluter telefonen till någon annan enhet bör du läsa säkerhetsinstruktionerna i enhetens
användarhandbok. Anslut inte inkompatibla produkter.

RINGA

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Slå telefonnumret inklusive
riktnummer och tryck sedan på .

För att avsluta ett samtal trycker du på .

För att besvara

ett samtal trycker du på

.

NÖDSAMTAL

Kontrollera att telefonen är påslagen och att signalstyrkan är tillräcklig. Tryck på

så många

gånger som behövs (t. ex. för att avsluta ett samtal, stänga en meny etc) för att rensa displayen. Slå
nödnumret och tryck sedan på

. Ange var du befinner dig. Avbryt inte samtalet förrän du blir

ombedd att göra det.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

S

Ä

K

E

R

H

E

TSI

N

F

OR

M

A

TI

ON

11

S

Ä

K

E

R

H

E

TSI

N

F

OR

M

A

TI

ON

Nättjänster

Den trådlösa telefon som beskrivs i denna handbok har godkänts för användning i EGSM 900- och GSM 1800-nät.

Dualband är en nätberoende funktion. Kontakta den lokala operatören om du vill veta om det är möjligt att
abonnera på och använda dessa funktioner.

Vissa funktioner som beskrivs i handboken kallas nättjänster. Dessa tjänster tillhandahålls av din operatör. Innan du
kan utnyttja någon av dessa nättjänster måste du abonnera på dem hos din operatör och få instruktioner om hur de
ska användas.

Obs: En del nätverk stöder inte alla språkberoende tecken och/eller tjänster.

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att
användas med ström från ACP-7, ACP-8, ACP-9 och LCH-9.

Varning: Använd endast batterier, laddare och tillbehör som godkänts av telefonens tillverkare för
användning med just denna telefonmodell. Om andra tillbehör kopplas in kan telefonens typgodkännande
och garanti bli ogiltiga, dessutom kan det innebära en fara.

Kontakta återförsäljaren om du vill veta vilka godkända tillbehör som finns tillgängliga.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag: Håll i kontakten, aldrig i sladden.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

A

llm

ä

n in

fo

rm

at

io

n

12