Nokia 6310 - Medföljande etiketter

background image

Medföljande etiketter

På etiketterna finns viktig service- och supportinformation.

Fäst etiketten

på garantikortet.

Fäst etiketten

på det medföljande inbjudningskortet till Nokia Club.