Nokia 6310 - SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

background image

SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL

Din telefon är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största

omsorg. Om du följer nedanstående råd kommer du att kunna uppfylla kraven för att garantin skall gälla och ha

nytta av produkten i många år.

Förvara alltid telefonen och alla dess delar och tillbehör utom räckhåll för små barn.

Skydda telefonen mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de

elektroniska kretsarna.

Använd eller förvara inte telefonen i dammiga, smutsiga miljöer. Telefonens rörliga delar kan ta skada.

Förvara inte telefonen på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater,

skadar batterierna och kan smälta vissa plaster.

Förvara inte telefonen på kalla platser. När telefonen värms upp (till sin normala temperatur) kan det bildas fukt

på insidan av den, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

Försök inte öppna telefonen. Okunnigt hanterande kan skada den.

Tappa, slå på eller skaka den inte. Om den behandlas omilt kan kretskorten gå sönder.

Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra telefonen.

Måla inte telefonen. Målarfärg kan täppa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Använd endast medföljande antenn eller en godkänd ersättningsantenn. Icke godkända antenner, ändringar

eller fästanordningar kan skada telefonen och kan eventuellt bryta mot de bestämmelser som styr radioenheter.

Ovanstående råd gäller såväl telefon som batteri, laddare eller annat tillbehör. Om något av dem inte fungerar som

de ska, ta dem till närmaste kvalificerade serviceverkstad. Personalen där kan hjälpa dig och se till att telefonen

lagas om så behövs.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

VI

KTI

G

S

Ä

K

E

R

H

E

TSI

N

F

OR

M

A

TI

ON

100