Nokia 6310 - Ladda och ladda ur

background image

Ladda och ladda ur

Telefonen drivs med ett laddningsbart batteri.

Observera att ett nytt batteri fungerar bäst först när det har laddats upp och ur helt två eller tre gånger!

Batteriet kan laddas och laddas ur hundratals gånger, men så småningom har det tjänat ut. När drifttiden (samtalstid
och passningsläge) börjar förkortas märkbart är det dags att köpa ett nytt batteri.

Använd endast batterier som är godkända av telefontillverkaren, och ladda endast batterierna med laddare som är
godkända av tillverkaren. Dra ut kontakten till laddaren när du inte använder den. Lämna inte batteriet anslutet till
laddaren mer än en vecka, eftersom överladdning kan förkorta batteriets livslängd. Ett fulladdat batteri som inte
används laddas så småningom ur.

Extrema temperaturer påverkar batteriets laddbarhet.

Använd endast batteriet för avsett ändamål.

Använd aldrig laddare eller batteri som är skadade.

Kortslut inte batteriet. Batteriet kan kortslutas oavsiktligt om det exempelvis förvaras i fickan eller i en väska
tillsammans med ett metallföremål (ett mynt, ett gem eller en penna) som samtidigt kommer i direkt kontakt med
batteriets + och - poler (de metallband som finns på batteriet). Kortslutning av polerna kan skada batteriet och det
föremål som kortsluter polerna.

Om du lämnar batteriet i värme eller kyla, t.ex. i en stängd bil på sommaren eller vintern, minskar batteriets kapacitet
och livslängd. Försök att alltid förvara batteriet i en temperatur mellan 15°C och 25 °C. . En telefon med för varmt eller
kallt batteri kan tillfälligt sluta fungera, även om batteriet är fulladdat. Batteriets prestanda försämras avsevärt vid
temperaturer under fryspunkten.

Kasta aldrig batterier i öppen eld!

Kassera batterier i enlighet med gällande regler och föreskrifter(exempelvis för återvinning). Släng inte batterierna
med hushållsavfallet.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

SK

Ö

TSEL OCH UNDER

H

Å

LL

99

SK

Ö

TSEL OCH UNDER

H

Å

LL