Nokia 6310 - HSCSD – High-Speed Circuit Switched Data

background image

HSCSD - High-Speed Circuit Switched Data

Med GSM höghastighetsdatatjänst kan du använda Internet och andra tjänster betydligt snabbare än
normalt. När du sänder och tar emot e-post kan dataföringshastigheten 14,4 kbps ökas till det dubbla,
28,8 kbps. Vid Internet-anslutningar kan nerladdningshastigheter på upp till 43,2 kbps uppnås om de
stöds av nätoperatören och Internet-leverantören.

Observera att dataöverföring i HSCSD-läge tömmer batteriet fortare än vanliga röst- eller datasamtal
eftersom telefonen sänder data snabbare. För kontinuerlig användning bör du ansluta telefonen till en
laddare.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Da

ta

- o

ch

fa

xko

mm

un

ika

ti

o

n

97

Da

ta

- o

ch

fa

xko

mm

un

ika

ti

o

n