Nokia 6310 - Använda programvara för datakommunikation

background image

Använda programvara för datakommunikation

• Aktivera IR-anslutningen (meny 9) eller Bluetooth-anslutningen (meny 10) på telefonen eller

anslut till den andra enheten via kabel.

• Om du använder en IR-anslutning ska du se till at telefonens IR-port är riktad mot datorns IR-port.

• Starta datakommunikationsprogrammet på datorn.

Information om hur programvaran används finns i dokumentationen som medföljer programvaran.

Observera att du inte bör ringa eller svara på telefonsamtal när telefonen är ansluten till datorn
eftersom detta kan orsaka störningar.

För bättre prestanda under dataöverföring placerar du telefonen på en stadig yta med knappsatsen
nedåt. Flytta inte telefonen och håll den inte i handen under dataöverföring.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

B

a

tt

e

rii

nf

or

ma

ti

on

98