Nokia 6310 - Starta ett spel för två spelare

background image

Starta ett spel för två spelare

Du kan också

Snake II

med en annan spelare via IR-porten på telefonen, om motspelaren har samma

spel på en kompatibel telefon. Innan du börjar bör du kontrollera att de två telefonernas IR-portar är
riktade mot varandra. Se Infraröd (meny 9) på sidan 69.

Båda spelarna startar spelet genom att välja alternativet

2 spelare

. Välj antingen

Värd för spel

för att

starta ett nytt spel för två spelare eller

Spela med

om du vill gå med i sett spel efter att den andra

spelaren har valt alternativet

Värd för spel

.