Nokia 6310 - Starta ett spel

background image

Starta ett spel

Tryck på

Meny

, välj

Spel

och

Välj spel

. Välj det spel som du vill spela,

Snake II

,

Pairs II

,

Space Impact

eller

Bumper

. Välj eventuellt speltyp eller

1 spelare

och sedan

Nytt spel

.

Du kan visa anvisningar om hur du ska använda knapparna och hur ska spela genom att välja

Instruktioner

på undermenyn.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

64