Nokia 6310 - Spel (meny 5)

background image

Spel (meny 5)

Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte
på mobiltelefonen där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.