Nokia 6310 - Radera samtalslistor

background image

Radera samtalslistor

Om du vill radera samtalslistor trycker du på

Meny

, väljer

Samtalsreg.

och sedan

Radera samtalslistor

.

Välj om du vill ta bort alla telefonnummer i samtalslistorna eller endast telefonnummer i listan över
missade samtal, mottagna samtal eller uppringda nummer. Det går inte att ångra åtgärden.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

53

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er