Nokia 6310 - Missade och mottagna samtal

background image

Missade och mottagna samtal

Om du vill visa de tio telefonnummer varifrån någon försökt ringa dig utan att lyckas nå dig (nättjänst)
trycker du på

Meny

, väljer

Samtalsreg.

och

Missade samtal

.

Tips!När ett meddelande om missade samtal visas kan du trycka på

Visa

för att visa en lista

med telefonnumren. Bläddra till det nummer som du vill ringa upp och tryck på

.

Om du vill visa en lista med telefonnumren för de tio senaste samtal som du har besvarat (nättjänst)
trycker du på

Meny

, väljer

Samtalsreg.

och

Mottagna samtal

.