Nokia 6310 - Samtalslistor (meny 2)

background image

Samtalslistor (meny 2)

Telefonen registrerar telefonnummer för missade, mottagna och utgående samtal och
en uppskattning av samtalstiden och kostnaden för samtalen.

Telefonen registrerar missade och mottagna samtal endast om nätet kan hantera dessa funktioner,
telefonen är påslagen och du befinner dig inom nätets mottagningsområde.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

52

När du trycker på

Val

på menyn

Missade samtal

,

Mottagna samtal

eller

Uppringda nr.

kan du visa

datum och klockslag för samtalet, ändra eller radera telefonnumret från listan, spara numret i
telefonboken eller sända ett meddelande till telefonnumret.