Nokia 6310 - Profiler (meny 3)

background image

Profiler (meny 3)

Telefonen innehåller flera inställningsgrupper eller profiler och du kan ändra och
anpassa telefonsignalerna för olika händelser, miljöer och samtalsgrupper. Först gör du
inställningar för de olika profilerna och sedan är det bara att aktivera den profil som du vill använda.

Det finns följande profiler:

Normal

,

Ljudlös

,

Möte

,

Utomhus

och

Pers. sökare

.

Tryck på

Meny

och välj

Profiler

. Bläddra till en profil och tryck på

Välj

.

• Aktivera profilen genom att välja

Aktivera

.

Tips! Om du snabbt vill byta profil i passningsläge trycker du på strömbrytaren ,

bläddrar

till den profil som du vill aktivera och trycker på

Välj

.

• Om du vill aktivera profilen för en viss tidsperiod upp till 24 timmar väljer du

Begränsad

och anger

tiden. När tiden löper ut aktiveras den profil som du senast använde utan tidsbegränsning.

• Om du vill ändra inställningar för profilen väljer du

Anpassa

. Välj de inställningar du vill ändra och

utför ändringarna.

Inställningarna kan också ändras på menyn

Toninställningar

, se Toninställningar på sidan 60.

Dessutom kan du byta namn på en profil ,

Profilnamn

. Du kan inte ändra namn på profilen

Normal

.