Nokia 6310 - Tjänsteinkorg

background image

Tjänsteinkorg

Telefonen kan ta emot servicemeddelanden från din tjänsteleverantör. Servicemeddelanden kan
exempelvis vara nyhetsrubriker och de kan bestå av ett textmeddelande eller en adress till en WAP-
tjänst.

1. Visa tjänsteinkorgen när du inte är WAP-ansluten

När du får ett servicemeddelande visas texten

1 servicemeddelande mottaget

. Tryck på

Visa

för att

öppna

Tjänsteinkorg

.

Om du trycker på

Avsluta

flyttas meddelandet till

Tjänsteinkorg

. Om du vill öppna

Tjänsteinkorg

vid

ett senare tillfälle trycker du på

Meny

, väljer

Tjänster

och

Tjänsteinkorg

.

Om du har en aktiv WAP-anslutning

Tryck på

Val

och välj

Tjänsteinkorg

.

2. Bläddra till meddelandet och tryck på

Val

.

Välj

Hämta

för att aktivera WML-läsaren och ladda ner det aktuella innehållet.

Välj

Detaljer

för att visa detaljerad information om servicemeddelandet.

Välj

Radera

för att ta bort det valda servicemeddelandet.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

90