Nokia 6310 - Skriva in serviceinställningarna manuellt

background image

Skriva in serviceinställningarna manuellt

1. Tryck på

Meny

, välj

Tjänster

och

Inställningar

.

2. Välj

Aktiva serviceinställningar

.

Du måste aktivera den anslutningsuppsättning som du vill spara serviceinställningarna under. En
uppsättning är en grupp med inställningar som krävs för att ansluta till en WAP-tjänst.

3. Bläddra till den anslutningsuppsättning som du vill aktivera och tryck på

Aktivera

.

4. Välj

Ändra aktiva serviceinställningar

.

Markera serviceinställningarna en i taget och gör alla inställningar.

Inställningarnas namn

- Skriv in ett nytt namn för inställningarna och tryck på

OK

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

82

Startsida

- Skriv in webbadressen till WAP-tjänsten som du vill använda, tryck på

en

stund och tryck sedan på

OK

.

Anslutningstyp

- Välj

Varaktig

eller

Tillfällig

.

Anslutningssäkerhet

- Välj

eller

Av

.

När funktionen för anslutningssäkerhet är

försöker telefonen använda en säker anslutning

till WAP-tjänsten. Om det inte finns någon säker anslutning tillgänglig genomförs inte
anslutningen. Om du ändå vill upprätta en anslutning (som inte är säker) måste du ställa in
anslutningssäkerheten på

Av

.

Databärare

- Välj

GSM-data

eller

GPRS

. Om du vill ha mer information om priser,

överföringshastighet med mera, kontaktar du nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Följande alternativ kan variera beroende på vilken databärare som är vald:

När

GSM-data

har valts som databärare:

Uppringt nummer

- Skriv telefonnumret och tryck på

OK

.

IP-adress

- Skriv in adressen, tryck på

en stund och tryck sedan på

OK

. Du kan få IP-

adressen från nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Verifieringstyp

- Välj

Säker

eller

Normal

.

Datasamtalstyp

- Välj

Analog

eller

ISDN

.

Dataöverf.hastighet

- Välj den hastighet som du vill använda eller välj

Automatisk

.

Automatisk

är endast tillgängligt om den valda datasamtalstypen är

Analog

. Den faktiska

dataöverföringshastigheten beror på nätoperatören.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

83

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

Inloggningstyp

- Välj

Manuell

eller

Automatisk

. Om du väljer

Automatisk

används

användarnamn och lösenord som skrivits in i följande inställningar vid inloggning. Om du väljer

Manuell

måste du ange inloggningsinformationen när du upprättar en anslutning.

Användarnamn

- Skriv in användarnamnet och tryck på

OK

.

Lösenord

- Skriv in lösenordet och tryck på

OK

.

När

GPRS

har valts som databärare:

GPRSanslutning

- Välj

Alltid online

eller

Vid behov

.

Om du väljer

Alltid online

upprättas GPRS-anslutningen automatiskt när du sätter på telefonen.

Symbolen

visas i displayen i passningsläge. GPRS-anslutningen avslutas inte när du avslutar

en WAP-anslutning.

Om du väljer

Vid behov

upprättas GPRS-anslutningen när du ansluter till en WAP-tjänst och

avslutas när du avslutar WAP-anslutningen.

Kopplingspunkt till GPRS

- Skriv in kopplingspunktsnamnet och tryck på

OK

.

Ett kopplingspunktsnamn krävs för att ansluta till ett GPRS-nät. Du kan få APN-namnet från
nätoperatören eller tjänsteleverantören.

IP-adress

- Skriv in adressen, tryck på

en stund och tryck sedan på

OK

. Du kan få IP-

adressen från nätoperatören eller tjänsteleverantören.

Verifieringstyp

- Välj

Säker

eller

Normal

.

Inloggningstyp

- Välj

Manuell

eller

Automatisk

. Om du väljer

Manuell

när

GPRSanslutning

är

inställd på

Alltid online

inaktiveras

Alltid online

-anslutningen.

Användarnamn

- Skriv in användarnamnet och tryck på

OK

.

Lösenord

- Skriv in lösenordet och tryck på

OK

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

84