Nokia 6310 - Ställa in telefonen för en WAP-tjänst

background image

Ställa in telefonen för en WAP-tjänst

Du kan få serviceinställningarna som ett textmeddelande från den nätoperatör eller tjänsteleverantör
som erbjuder WAP-tjänsten. Om du vill ha mer information kontaktar du nätoperatören eller
tjänsteleverantören eller besöker Club Nokias webbplats (www.club.nokia.com).

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

81

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

Du kan också skriva in inställningarna manuellt. För att få rätt inställningar kontaktar du
nätoperatören eller tjänsteleverantören. WAP-inställningarna kan exempelvis vara tillgängliga på
nätoperatörens eller tjänsteleverantörens webbplats.