Nokia 6310 - Inställningar för säkerhetsmodul

background image

Inställningar för säkerhetsmodul

Tryck på

Meny

, välj

Tjänster

,

Inställningar

och

Inställningar för säkerhetsmodul

. Om det inte finns

någon säkerhetsmodul i telefonen visas

Infoga säkerhetsmodul

.

Menyn

Inställningar för säkerhetsmodul

innehåller följande alternativ:

Info om säkerhetsmodul

visar information om säkerhetsmodulen, dess status, tillverkare och

serienummer.

Begäran om modul-PIN

: Telefonen frågar efter den PIN-kod för modulen som medföljer SIM-kortet.

Ange koden och välj

för att ställa in säkerhetsmodulen så att den frågar efter PIN-koden.

Ändra modul-PIN

: Ange aktuell PIN-kod för modulen. Tryck på

Ändra

och knappa in den nya koden

två gånger.

Ändra PIN för att godkänna

visar en lista över PIN-koder för godkännande i alfabetisk ordning om

du har fler än en PIN-kod i telefonen. PIN-koden för godkännande medföljer SIM-kortet. Välj den
PIN-kod du vill ändra. Ange aktuell PIN-kod för godkännande. Tryck på

Ändra

och knappa in den

nya koden två gånger.

Om du skriver fel PIN-kod flera gånger kanske

PIN-kod blockerad

visas och du ombeds att ange PUK-

koden. Kontakta din nätoperatör för att få PUK-koden och knappa sedan in den. Om du vill ange PUK-
koden vid ett senare tillfälle måste du först försöka använda PIN-koden så att du ombeds att ange
PUK-koden igen.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

94