Nokia 6310 - Certifikat

background image

Certifikat

Det finns tre olika typer av certifikat:

• Servercertifikat

Ett servercertifikat sänds från servern till telefonen och dess giltighet kontrolleras av de
behörighetscertifikat som finns på telefonen eller i säkerhetsmodulen. På så sätt kan du vara säker
på att en WAP-gateway eller en WAP-server är vad den utger sig för att vara.

Ett meddelande visas i telefonens display om identiteten för aktuell WAP-gateway eller WAP-server
inte kan verifieras, om certifikatet inte är äkta eller om du inte har rätt behörighetscertifikat på
telefonen.

• Godkännandecertifikat

Godkännandecertifikat används av vissa WAP-tjänster, t. ex. banker, för att kontrollera signaturer,
servercertifikat eller andra behörighetscertifikat.

Du kan hämta certifikat från en WAP-sida om WAP-tjänsten stöder behörighetscertifikat. När du
har hämtat certifikatet kan du visa, spara eller ta bort det. Om du sparar certifikatet läggs det till i
listan med certifikat på telefonen. Det kan också finnas behörighetscertifikat i säkerhetsmodulen.

• Användarcertifikat

Användarcertifikat utges av en certifierande myndighet. De associerar en användare med en
specifik privat nyckel i en säkerhetsmodul, och lagras i modulen av SIM-kortets försäljare eller
tjänsteleverantör.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

93

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er