Nokia 6310 - Säkerhetsmodul

background image

Säkerhetsmodul

Säkerhetsmodulen medför säkerhetstjänster för WAP-relaterade tillämpningar och gör att du kan
använda telefonens funktioner för digitala signaturer. Om du har en säkerhetsmodul finns den på SIM-
kortet som tillvalstjänst från tjänsteleverantören. Säkerhetsmodulen hjälper dig att avgöra om någon
obehörig har läst eller ändrat kortinnehållet. Den kan innehålla certifikat och även privata och
allmänna nycklar som används med certifikaten. Certifikaten lagras i säkerhetsmodulen av SIM-
kortets försäljare eller tjänsteleverantör.