Nokia 6310 - Allmän information om hur du använder telefonens knappar

background image

Allmän information om hur du använder telefonens knappar

• Använd bläddringsknapparna

och

när du läser WAP-sidor.

• Välj ett markerat objekt genom att trycka på

.

• Tryck på

-

när du vill skriva in bokstäver och siffror och

om du vill skriva

specialtecken.

• Vissa eller alla av följande alternativ är tillgängliga vid WAP-anslutningar. Tryck på

Val

för att välja

ett alternativ.

Till Startsida

- för att gå tillbaka till WAP-tjänstens hemsida

Bokmärken

- listan över bokmärken visas. Mer information finns i Bokmärkenpå sidan 88.

Ändra

/

Öppna rad

/

Öppna länk

/

Öppna lista

- för att skriva in text eller välja ett markerat objekt på

WAP-sidan.

Lägg till bokm.

- för att lägga till ett bokmärke för den aktuella WAP-sidan i bokmärkeslistan.

Gå till adress

- för att skriva in adressen till den WAP-tjänst som du vill använda.

Tjänsteinkorg

- listan över servicemeddelanden, se Tjänsteinkorg på sidan 89.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

86

Utseende

- mer information finns i Inställningar för utseende på WAP-läsaren på sidan 87.

Inställningar för nerladdning

- mer information finns i Inställningar för hämtning på sidan 87.

Använd nummer

- för att kopiera ett nummer från aktuell WAP-sida som du kan spara eller ringa

upp (och avslutar WAP-anslutningen). Om WAP-sidan innehåller flera nummer kan du välja vilket
du vill kopiera.

Ladda om

- för att uppdatera den aktuella WAP-sidan.

Töm cache

- mer information finns i Cacheminnet på sidan 90.

Säkerhetsinfo

- för att visa säkerhetsinformation om den aktuella WAP-anslutningen och servern.

Avsluta

- för att avsluta samtalet.