Nokia 6310 - Inställningar för utseende på WAP-läsaren

background image

Inställningar för utseende på WAP-läsaren

1. Om du inte har någon aktiv WAP-anslutning

• Tryck på

Meny

, välj

Tjänster

,

Inställningar

och

Inställningar för utseende

.

Om du har en aktiv WAP-anslutning

• Tryck på

Val

och välj

Utseende

.

2. Välj

Textbrytning

eller

Visa bilder

.

3. Välj

eller

Av

för

Textbrytning

och

Ja

eller

Nej

för

Visa bilder

.

Om

Textbrytning

är

fortsätter texten på nästa rad om den inte får plats på en rad.

Om

Visa bilder

är inställt på

Nej

visas inte bilder på WAP-sidor. Detta kan göra att det går snabbare

att bläddra på WAP-sidor som innehåller många bilder.