Nokia 6310 - Inställningar för hämtning

background image

Inställningar för hämtning

Du kan ställa in om markeringar (cookies) ska accepteras eller inte.

En markering eller cookie är information som skickas från WAP-platsen till din telefon och som sparas i
telefonens cacheminne för WAP-läsaren. Det kan exempelvis vara användarinformation om dig och
inställningarna för WAP-läsaren. Markeringar sparas tills du tömmer cacheminnet, se Cacheminnet på
sidan 90.

1. Om du inte har någon aktiv WAP-anslutning

• Tryck på

Meny

, välj

Tjänster

,

Inställningar

och

Inställningar för nerladdning

.

Om du har en aktiv WAP-anslutning

• Tryck på

Val

och välj

Inställningar för nerladdning

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

88

2. Välj

Markeringar

och välj

Ta emot

eller

Avvisa

beroende på om du vill att markeringar ska

accepteras eller inte.