Nokia 6310 - Text- och bildmallar

background image

Text- och bildmallar

Tryck på

Meny

, välj

Meddelanden

och

Mallar

. Listan med textmallar, markerad med

, och bildmallar,

markerad med

, visas.

I telefonen finns tio mallar för bildmeddelanden. Du kan också spara nya bilder i mappen

Mallar

. Fler

bilder finns på Nokias webbplats http://www.club.nokia.com.

Obs: Den här funktionen kan bara användas om den stöds av nätverksoperatören. Det är enbart telefoner
med funktioner för bildmeddelanden som kan ta emot och visa bildmeddelanden.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

47

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

• Ett bildmeddelande består av flera textmeddelanden. Därför kan det vara dyrare att sända ett

bildmeddelande än ett textmeddelande.

• Eftersom bildmeddelanden sparas i telefonens minne kan du inte se dem om du använder SIM-

kortet med en annan telefon.