Nokia 6310 - Servicekommandoredigerare

background image

Servicekommandoredigerare

Tryck på

Meny

, välj

Meddelanden

och

Redigerare för servicekommandon

. Skriv in och sänd önskemål

om tjänster (även kallat USSD-kommandon), exempelvis aktiveringskommandon för nättjänster, till
din operatör.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

51

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er