Nokia 6310 - Radera meddelanden

background image

Radera meddelanden

Tryck på

Meny

, välj

Meddelanden

och

Radera meddelanden

.

Om du vill radera alla meddelanden i en mapp bläddrar du till mappen och trycker på

OK

. Tryck sedan

OK

när

Radera alla lästa medd. från mappen?

visas.

Om du vill radera alla lästa meddelanden från alla mappar bläddrar du till

Alla lästa

och trycker på

OK

.

Tryck sedan på

OK

när

Radera alla meddelanden?

visas.