Nokia 6310 - Meddelandeinställningar

background image

Meddelandeinställningar

Meddelandeinställningarna styr hur meddelanden sänds.

Tryck på

Meny

, välj

Meddelanden

och

Meddelandeinställningar

.

Om SIM-kortet kan hantera mer än en uppsättning meddelandeprofiler väljer du den uppsättning som
du vill ändra.

Välj

Nummer till meddelandecentral (SMS)

för att spara telefonnumret till meddelandecentralen. Du

måste ha numret till meddelandecentralen för att sända text- och bildmeddelanden. Du får detta
nummer av din nätoperatör. Välj

Meddelande sänds som

för att välja meddelandeformat eller

Meddelande sparas i

. Välj

Standard mottagarnummer

för att spara ett standardtelefonnummer för

meddelanden från den aktuella meddelandeprofilen,

Leveransrapporter

för att begära

leveransrapporter om dina meddelanden (nättjänst) och

Använd GPRS

om du vill ställa in GPRS som

SMS-bärare. Välj

Svara via samma central

om du vill att mottagaren till meddelandet ska sända ett

svar till dig via din meddelandecentral (nättjänst) och

Namn på meddelandeprofil

om du vill ändra

namn på den valda meddelandeprofilen. Meddelandeprofiluppsättningarna visas bara om ditt SIM-
kort kan hantera mer än en uppsättning.