Nokia 6310 - Läsa och svara på meddelande

background image

Läsa och svara på meddelande

När du har tagit emot ett text- eller bildmeddelande visas symbolen

och antalet nya

meddelanden följt av texten

meddelanden mottagna

i displayen.

Den blinkande symbolen

talar om att minnet för meddelanden är fullt. Innan du kan ta emot eller

sända nya meddelanden måste du radera några av de gamla.

1. Tryck på

Visa

för att visa meddelandet eller på

Avsluta

om du vill visa det senare.

Om du vill läsa meddelandet senare: Tryck på

Meny

, välj

Meddelanden

och

Inkorg

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

48

2. Om du har fått mer än ett meddelade väljer du det meddelade som du vill läsa. Ett oläst meddelande

är markerat med symbolen

och ett oläst bildmeddelade med symbolen

.

3. När du läser eller visar meddelandet trycker du på

Val

.

Du kan välja alternativ för att radera, vidarebefordra, ändra, flytta, ändra och byta namn på
meddelandet som du läser. Du kan också ändra storleken på teckensnittet i meddelandet. Välj

Kopiera t. kal.

om du vill kopiera meddelandet till telefonens kalender som en påminnelse för den

aktuella dagen.

Välj

Detaljer

om du vill visa exempelvis avsändarens namn och telefonnummer, vilken

meddelandecentral som använts samt mottagningsdatum och -tid.

Välj

Använd nr

om du vill kopiera telefonnummer från meddelandet.

Välj

Spara bild

om du vill spara bilden i mappen

Mallar

.

Välj

Svara

eller

Textsvar

om du vill svara på meddelandet. Välj

Urspr. text

om du vill inkludera

ursprungsmeddelandet i svaret eller välj ett standardsvar, exempelvis

Tack

eller

Gratulerar

eller

Mall

som du vill inkludera i svaret eller välj

Tom skärm

.

4. Skriv svarsmeddelandet.

5. Tryck på

Val

, välj

Sänd

och tryck på

OK

för att sända meddelandet till numret som visas.