Nokia 6310 - Arkivmappen och Mina mappar

background image

Arkivmappen och Mina mappar

Du kan ordna dina meddelanden genom att flytta en del av dem till mappen

Arkiv

eller skapa egna

mappar för meddelanden.

När du läser ett meddelande trycker du på

Val

. Välj

Flytta

, bläddra till den mapp som du vill flytta

meddelandet till och tryck på

OK

.

Om du vill lägga till eller ta bort en mapp trycker du på

Meny

, väljer

Meddelanden

och

Mina mappar

.

• Om du vill lägga till en mapp trycker du på

Val

och väljer

Lägg till mapp

.

• Om du vill ta bort en mapp bläddrar du till mappen som du vill ta bort, trycker på

Val

och väljer

Ta

bort mapp

.