Nokia 6310 - Göra en kalendernotering

background image

Göra en kalendernotering

Information om hur du skriver bokstäver och siffror finns i Skriva text på sidan 29.

Tryck på

Meny

och välj

Kalender

. Bläddra till önskat datum, tryck på

Val

och välj

Gör en notering

. Välj

en av nedanstående noteringstyper:

Möte

- Skriv in noteringen, eller hämta namnet i telefonboken, och tryck på

OK

. Skriv sedan in

tidpunkten för mötet och tryck på

OK

. Du kan välja

Alarm på

och sedan alarmtid för noteringen.

Ring

- Knappa in telefonnumret, tryck på

OK

och skriv in namnen och tryck på

OK

eller hämta

nummer och namn i telefonboken. Ange sedan tidpunkten för samtalet och tryck på

OK

. Du kan

välja

Alarm på

och sedan alarmtid för noteringen.

Födelsedag

Skriv in personens namn, eller hämta det från telefonboken, och tryck på

OK

. Skriv

sedan in födelsedatumet och tryck på

OK

. Skriv in födelseåret (om du vill) och tryck på

OK

. Om du

skriver födelseåret visas personens ålder efter hans eller hennes namn. Du kan välja

Alarm på

och

sedan alarmtid för noteringen.

Memo

- Skriv in noteringen och tryck på

OK

.

Om du har ställt in en alarmsignal markeras noteringen med

när du visar noteringarna.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

69

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er