Nokia 6310 - Val av operatör

background image

Val av operatör

Du kan ange att telefonnätet som ska användas ska väljas antingen manuellt eller automatiskt.

Tryck på

Meny

, välj

Inställningar

,

Telefoninställningar

och

Val av operatör

. Välj

Automatisk

om du vill

att ett av de tillgängliga mobiltelefonnäten i området ska väljas automatiskt.

Om du väljer

Manuell

visas en lista över tillgängliga nät, och du kan välja ett nät som har ett

samtrafikavtal med operatören i ditt vanliga telefonnät. I annat fall visas texten

Ingen tillgång

och du

måste välja ett annat telefonnät. Telefonen använder manuellt läge tills du väljer automatiskt läge
eller sätter i ett annat SIM-kort.