Nokia 6310 - Välkomsttext

background image

Välkomsttext

Tryck på

Meny

, välj

Inställningar

,

Telefoninställningar

och

Välkomst- hälsning

. Skriv in det

meddelande som ska visas när du slår på telefonen. Spara texten genom att trycka på

Val

och välja

Spara

.