Nokia 6310 - Vidarekoppla

background image

Vidarekoppla

Tryck på

Meny

, välj

Inställningar

,

Samtalsinställningar

och

Vidarekoppla

(nättjänst). Med funktionen

för vidarekoppling kan du styra dina inkommande samtal till ett annat nummer, exempelvis till din
röstbrevlåda. Din nätoperatör kan ge mer information. De alternativ för vidarekoppling som inte kan
hanteras av SIM-kortet eller nätoperatören visas eventuellt inte.

Välj det alternativ för vidarekoppling som du vill använda, exempelvis

Vidarekoppla vid upptaget

om du

vill vidarekoppla röstsamtal när ditt nummer är upptaget eller när du avvisar ett inkommande samtal.

Aktivera vidarekoppling genom att välja

Aktivera

, inaktivera vidarekoppling genom att välja

Avbryt

eller

Hämta status

om du vill kontrollera om vidarekoppling är aktiverat eller ej. Om du vill ställa in hur

lång tid det ska dröja innan samtalet vidarekopplas väljer du först

Välj fördröjn.

om detta alternativ är

tillgängligt och sedan

Aktivera

för att aktivera vidarekopplingen.

Om du vill inaktivera all vidarekoppling samtidigt väljer du

Avbryt alla vidarekopplingar

.

Information om hur du visar symbolerna för vidarekoppling i passningsläge finns i Passningsläge på
sidan 18.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

57

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er