Nokia 6310 - Telefonlinje som används

background image

Telefonlinje som används

Telefonlinjen som används är också en nättjänst för att välja telefonlinje (dvs. abonnentnummer) 1
eller 2 för utgående samtal.

Tryck på

Meny

, välj

Inställningar

,

Samtalsinställningar

och

Telefonlinje som används

. Om du väljer

Linje 2

utan att ha abonnerat på den här nättjänsten går det inte att ringa samtal. Du kan dock svara på

samtal på båda linjerna oavsett vilken linje du väljer att ringa via.

Om SIM-kortet stöder funktionen kan du förhindra linjeval genom att välja alternativet

Lås

.

Kontakta tjänsteoperatören eller nätoperatören för mer information.

Tips: I passningsläge kan du växla mellan linjerna genom att hålla ner

.