Nokia 6310 - Summering efter samtal

background image

Summering efter samtal

Tryck på

Meny

, välj

Inställningar

,

Samtalsinställningar

och

Summering efter samtal

. Välj

om du vill

att det senaste samtalets längd och kostnad ska visas under en kort stund (nättjänst).