Nokia 6310 - Snabbuppringning

background image

Snabbuppringning

Tryck på

Meny

, välj

Inställningar

,

Samtalsinställningar

och

Snabbuppringning

. Välj

om du vill kunna

ringa upp namn och telefonnummer som är kopplade till någon av snabbuppringningsknapparna, från

till

, genom att hålla ner motsvarande nummerknapp.