Nokia 6310 - Säkerhetsinställningar

background image

Säkerhetsinställningar

Obs: När säkerhetsfunktioner som begränsar samtalen är aktiva (samtalsspärr, begränsad grupp och
nummerbegränsning) kan det ändå vara möjligt att ringa vissa nödnummer i en del nät (t.ex. 112 eller
något annat officiellt nödnummer).

Tryck på

Meny

, välj

Inställningar

och

Säkerhetsinställningar

. Välj

PIN-kodsbegäran

om du vill ställa in att SIM-kortets PIN-kod ska begäras varje gång telefonen slås

på. En del SIM-kort tillåter inte att PIN-kodskontrollen stängs av.

Samtalsspärrar

(nättjänst) för att begränsa samtal till och från din telefon. Du måste ange ett

spärrlösenord.

Nummerbegränsning

för att begränsa utgående samtal till vissa utvalda telefonnummer, om SIM-

kortet stöder detta. PIN2-koden krävs för att använda funktionen.

Begränsad användargrupp

. Denna nättjänst gör det möjligt att begränsa samtal till och från en

utvald grupp människor. Kontakta nätoperatören för mer information.

Säkerhetsnivå

. Välj

Telefon

om du vill att säkerhetskoden ska anges när ett nytt SIM-kort sätts in i

telefonen.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

63

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

Välj

Minne

om du vill att säkerhetskoden ska anges varje gång du väljer telefonens interna minne

eller när du kopierar från ett minne till ett annat. Mer information finns i Välja
telefonboksinställningar på sidan 33 och i Kopiera telefonböcker på sidan 37.

Ändring av lösenord

för att ändra säkerhetskod, PIN-kod, PIN2-kod och spärrlösenord. Koderna får

bara bestå av siffror från 0 till 9.

Observera att du ska undvika att använda koder som liknar nödanropsnummer, exempelvis 112, så
att det inte rings av misstag.