Nokia 6310 - Klocka

background image

Klocka

Tryck på

Meny

, välj

Inställningar

,

Tidinställningar

och

Klocka

.

Välj

Visa klockan

(

Göm klockan

) för att visa tiden längst upp till höger när telefonen är i passningsläge.

Välj

Ställ in tiden

, knappa in den korrekta tiden och tryck på

OK

. Välj

Tidsformat

och ställ in 12- eller

24-timmarsformat.

Klockan har dessutom följande funktioner:

Meddelanden

,

Samtalsreg.

,

Alarmklocka

, tidsinställda

Profiler

och

Kalender

.

Om batteriet tas bort från telefonen under en längre tid måste du ställa in tiden igen.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

56

Autom. uppdat. av datum & tid

Tryck på

Meny

, välj

Inställningar

,

Tidinställningar

och