Nokia 6310 - GPRS-modeminställningar

background image

GPRS-modeminställningar

Du kan ansluta telefonen via IR, Bluetooth eller kabel till en kompatibel dator och använda telefonen
som ett modem för GPRS-anslutning via datorn.

Tryck på

Meny

, välj

Inställningar

och

Inställning för GPRSuppringning

. Välj

Aktiv kopplingspunkt

och

aktivera den kopplingspunkt som du vill använda. Välj

Ändra aktiv kopplingspunkt

om du vill ändra

inställningar för kopplingspunkt.

• Bläddra till

Alias för koppl. punkten

och tryck på

Döp om

. Skriv in namnet du vill använda för den

aktiverade kopplingspunkten och tryck på

OK

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

62

• Bläddra till

Kopplingspunkt till GPRS

och tryck på

Ändra

. Skriv in kopplingspunktsnamnet (APN,

Access Point Name) och tryck på

OK

.

Ett kopplingspunktsnamn (APN) krävs för att ansluta till ett GPRS-nät. Du kan få APN-namnet från
nätoperatören.

Du kan också göra inställningar för GPRS-modemet (APN) på datorn med hjälp av programmet Nokia
Modem Options, se Modeminstallation på sidan 96. Om du har gjort inställningar både på datorn och
telefonen kommer inställningarna på datorn att användas.