Nokia 6310 - Tidtagning och mellantidtagning

background image

Tidtagning och mellantidtagning

1. Tryck på

Meny

, välj

Extra funkt.

,

Stoppur

och

Mellantidtagn.

.

Du kan välja

Fortsätt

om tidtagningen fortsatte i bakgrunden exempelvis på grund av ett

inkommande samtal.

2. Tryck på

Starta

för att starta tidtagningen. Tryck på

Mellantid

varje gång du vill notera en

mellantid. Mellantiderna listas nedanför själva tidtagningen i displayen. Bläddra för att visa alla
tiderna.

3. Tryck på

Stoppa

för att stoppa tidtagningen.

4. Tryck på

Val

och välj

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

77

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

Starta

för att starta tidtagningen igen. Den nya tiden läggs till den tidigare tiden.

Spara

för att spara tidnoteringen. Skriv in ett namn för tidtagningen och tryck på

OK

. Om du inte

skriver något namn används den sammanlagda tiden som namn.

Nollställ

för att nollställa timern utan att spara tiden.