Nokia 6310 - Lagra personlig kortinformation

background image

Lagra personlig kortinformation

Tryck på

Meny

, välj

Extra funkt.

,

Plånbok

och

Kort

för att visa en lista med kort. Du kan ha högst fem

kort. När du vill visa eller ändra information om ett kort, väljer du ett kort och trycker på

Välj

så visas

några av följande alternativ:

Kortinfo

för att hålla reda på exempelvis kortets namn, typ, nummer och utgångsdatum.

Användarinfo

för att lagra användarnamn och lösenord.

Leveransinfo

för att spara personuppgifter, t. ex. namn och adress.

Fakturainfo

för att lagra kreditkortsinformation om kort där fakturan går till en annan adress, t. ex.

om du har ett företagskort.

Kvittoinfo

för att lagra telefonnummer och e-postadresser.

Kopiera kort

för att göra en kopia av ett befintligt kort i plånboken.

Töm kort

för att rensa fälten med kortinformation.

Byt kortnamn

för att ändra namn på markerat kort.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

79

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er