Nokia 6310 - Lista över inspelningar

background image

Lista över inspelningar

Tryck på

Meny

, välj

Extra funkt.

och

Röstinspelning

. Välj

Inspelningslista

, bläddra till inspelningen som

du vill välja och tryck på

Val

.

• Välj

Uppspelning

om du vill lyssna på den valda inspelningen.

• Välj

Ändra namn

om du vill ange ett nytt namn för inspelningen och tryck sedan på

OK

.

• Välj

Radera

om du vill radera inspelningen. Bekräfta genom att trycka på

OK

.

• Välj

Lägga in alarm

. Knappa in datum för alarmet och tryck på

OK

. Knappa in tidpunkten för alarmet

och tryck på

OK

.

Alarm

ersätter

Lägga in alarm

när alarmet är aktiverat. Välj

Alarm

för att visa namnet på

inspelningen, datumet och tidpunkten för alarmet. Om du vill ta bort alarmet trycker du på

Radera

och sedan på

OK

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

75

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

När alarmtiden infaller avger telefonen en alarmsignal och texten

Inspelning!

och alarmtiden och

namnet på inspelningen visas. Tryck på

Stoppa

för att stoppa alarmet och tryck sedan på

Spela

för att

spela upp inspelningen.