Nokia 6310 - Inspelning

background image

Inspelning

Du kan spela in tal, ljud eller ett samtal i upp till tre minuter. Det är exempelvis praktiskt för att spela in
namn och telefonnummer som du vill skriva in vid ett senare tillfälle.

Obs: Följ alla lokala lagar gällande inspelning av samtal. Använd inte denna egenskap olagligt.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

74