Nokia 6310 - Bluetooth-inställningar

background image

Bluetooth-inställningar

Inställningarna är till för att ändra telefonens egna Bluetooth-relaterade inställningar. Tryck på

Meny

,

välj

Bluetooth

och

Bluetoothinställningar

. Du har följande alternativ:

Visa telefonen

, för att ändra hur telefonen visas för andra Bluetooth-enheter. Följande alternativ finns:

Visa för alla

, som är standardläget

Ej synlig

så att enhetens inte kan hittas och bara svarar på enheter som den har parats med.

Namn på min telefon:

för att ändra telefonens Bluetooth-enhetsnamn som visas för andra användare.