Nokia 6310 - Bluetooth-anslutning

background image

Bluetooth-anslutning

Tryck på

Meny

, välj

Bluetooth

och

Sök efter Bluetoothtillbehör

. Telefonen börjar söka efter enheter och

tillbehör. De enheter som hittas under sökningen visas i en lista över Bluetooth-tillbehör med början
från den enhet som hittas först. Den enhet som hittas sist visas sist i listan. Avsluta sökningen genom
att trycka på

Stoppa

.

Bläddra till önskad enhet och tryck på

Välj

. När anslutningen har upprättats visas

Ansluten till

följt av

enhetens namn och symbolen

.

Om det finns enheter som inte har parats ombeds användaren att ange lösennumret för önskad enhet.
Se Parning med Bluetooth-lösennummer.

Observera att ett felmeddelande visas om du försöker ansluta till en enhet i listan som har förflyttats
ut ur mottagningsområdet.

Observera att du bara kan ha en aktiv anslutning i taget.

När du vill visa aktiva enheter trycker du på

Meny

, väljer

Bluetooth

och

Visa aktiv enhet

. Härifrån kan

du också avbryta anslutningen till enheten.

Om du vill visa listan över parade enheter trycker du på

Meny

, väljer

Bluetooth

och

Visa ihopkopplade

enheter

. Den äldsta parningen visas högst upp i listan. När du trycker på

Val

under

Visa ihopkopplade

enheter

kan några av följande alternativ vara tillgängliga beroende på enhetens eller anslutningens

status:

Tilldela smeknamn

, för att ge ett namn (visas bara för dig) till den parade enheten,

Radera

ihopkoppling

för att ta bort markerad enhet från listan,

Begär anslutningsgodkänn.

för att definiera om

anslutningen från den parade enheten upprättas automatiskt (

Nej

) eller om telefonen begär en

bekräftelse före anslutning (

Ja

).

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

73

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er