Nokia 6310 - Parning med Bluetooth-lösennummer

background image

Parning med Bluetooth-lösennummer

För att få en säker anslutning måste du använda ett särskilt Bluetooth-lösennummer med enheten när
du ansluter för första gången. Detta kallas för parning. Bluetooth-lösennumret består av 1 till 16
tecken. Parning behövs för tillbehör samt data- och faxanslutningar till en kompatibel dator. Nokia-
tillbehör har fasta lösennummer som medföljer tillbehöret.

När du upprättar en Bluetooth-anslutning till en enhet som inte är ett Nokia-tillbehör, t. ex. en annan
mobiltelefon, kan du skapa ett eget lösennummer. Detta lösennummer används bara en gång och du
behöver inte komma ihåg det. Skapa samma lösennummer som den andra personen som du vill dela
Bluetooth-anslutning med. Om du vill para de två enheterna igen kan du skapa ett nytt lösennummer.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

72