Nokia 6310 - Aktivera och inaktivera Bluetooth

background image

Aktivera och inaktivera Bluetooth

Tryck på

Meny

och välj

Bluetooth

. När

Bluetooth

visas väljer du

eller

Av

. Ett meddelande visas på

telefonen om att Bluetooth är aktiverat eller inaktiverat. När Bluetooth är aktiverat visas symbolen

.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

71

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

Bluetooth-användning förbrukar batteriet och telefonens passnings- och samtalstid förkortas. Därför bör du inte
låta det gå i bakgrunden när du utför andra operationer med telefonen.