Nokia 6310 - Bluetooth (meny 10)

background image

Bluetooth (meny 10)

Du kan ställa in telefonen så att den kan sända och ta emot data via Bluetooth. Använd
menyn Bluetooth för att hantera anslutningar och ange inställningar.

Eftersom Bluetooth-enheter kommunicerar via radiovågor behöver inte telefonen och den andra
Bluetooth-enheten finnas inom siktlinje. De två enheterna behöver bara finnas inom 10 meter från
varandra, även om anslutningen kan störas om det finns stora hinder mellan enheterna, t. ex. en vägg,
eller om det finns andra elektroniska enheter i närheten.

I vissa länder kan det finnas begränsningar för användning av Bluetooth-enheter. Kontakta lokala
myndigheter för mer information.

Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen
där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.