Nokia 6310 - Att-göra-lista (meny 7)

background image

Att-göra-lista (meny 7)

Du kan spara en notering om en uppgift du ska utföra. Noteringarna kan sparas i
prioritetsordning. Du kan spara upp till 30 noteringar beroende på hur lång texten är.

Obs: Telefonen måste vara påslagen för att du ska kunna använda funktionen. Slå inte på mobiltelefonen
där det är förbjudet att använda den eller där den kan vålla störningar eller fara.

Tryck på

Meny

och välj

Att göra-lista

. Tryck på

Val

eller bläddra till noteringen och tryck på

Val

. Välj

Lägg till

för att lägga till en ny notering. Skriv in en rubrik för noteringen, tryck på

Val

och välj

Spara

. Välj prioritet för noteringen,

Hög (1)

,

Mellan (2)

eller

Låg (3)

. Noteringar listas först i

prioritetsordning och sedan i alfabetisk ordning.

Ordlista

, se Aktivera eller inaktivera automatisk textigenkänning på sidan 30.

Radera

för att ta bort den valda noteringen.

Ändra

för att ändra innehållet i noteringen.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

67

Me

ny

fu

nk

ti

o

n

er

Ändra prioritet

för att ändra prioritetsordning för noteringen.

Visa

för att visa den valda noteringen.

Gå till prioritet

för att välja vilken prioritetsnivå du vill visa noteringar från.

Spara till kal.

för att spara noteringen som en kalendernotering.

Sänd som text

för att sända en notering som ett textmeddelande till en annan telefon.