Nokia 6310 - Öppna en menyfunktion

background image

Öppna en menyfunktion

Bläddra
1. Tryck på

Meny

för att öppna menyn.

2. Bläddra på menyn och välj ett alternativ, t. ex.

Inställningar

, genom att trycka på

Välj

.

3. Om menyn innehåller undermenyer väljer du den meny du vill ha, t. ex.

Samtalsinställningar

.

4. Om vald undermeny innehåller flera undermenyer upprepar du 3. Välj nästa undermeny, t. ex.

Svarsknapp

.

5. Välj en inställning.

6. Tryck på

Tillbaka

för att återgå till föregående menynivå och välj

Avsluta

för att stänga menyn.

Genväg

Menyer, undermenyer och menyfunktioner är numrerade och kan väljas med hjälp av ett
genvägsnummer. Genvägsnumret visas i displayens övre högra hörn.

• Tryck på

Meny

för att öppna menyn. Skriv snabbt (inom två sekunder) genvägsnumret för den

menyfunktion du vill ha.

För

Svarsknapp

Alla knappar

trycker du exempelvis på

Meny

, , ,

och .

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Anv

ä

nd

a

m

eny

n

43

Anv

ä

nd

a

m

eny

n