Nokia 6310 - Välja telefonboksinställningar

background image

Välja telefonboksinställningar

1. Tryck på

Namn

och välj

Alternativ

.

2. Välj

Använt minne

och välj sedan något av följande alternativ:

Telefon & SIM

för att hämta namn och nummer från båda telefonböckerna. Namnen och numren

sparas i telefonens minne.

Telefon

när du vill använda telefonboken i telefonens internminne.

SIM-kortet

när du vill använda SIM-kortets telefonbok.

3. Välj

Visning av telefonbok

och välj sedan något av följande alternativ:

Namnlista

för att visa 4 namn i taget.

Namn & nummer

för att visa ett namn och telefonnummer i taget.

Stor text

för att visa endast namnet.

background image

©2001 Nokia Corporation. All rights reserved.

Telefon

bo

ken

(

N

amn

)

34

4. Välj

Minnesstatus

. Välj

Telefon

eller

SIM-kort

för att se hur många namn och telefonnummer som

är sparade och hur många du fortfarande kan spara i vald telefonbok.